Skymigrasjon har blitt mer vanlig siden covid-19. En skymigreringsstrategi innebærer en bedrifts innsats for å flytte alle viktige ressurser som data, applikasjoner og tjenester til skyen for større lagring og sikkerhet. Disse strategiene passer perfekt med de eksterne arbeidsforholdene. Alt i alt har skymigrering kommet for å forbedre produktiviteten og effektiviteten din i virksomheten. Du trenger en effektiv strategi for å flytte alle ressurser fra et eldre system til en sky. Mer enn femti prosent av selskapene forsøker å bevege seg mot skyteknologi og forbedre deres nåværende skyutnyttelsesforhold.

Følgende er de fem vanlige vanlige skymigreringsstrategiene du bør kjenne til:

Gjenhosting

Rehosting er en migreringsstrategi som involverer et fullstendig skifte og direkte transport av gjeldende data til skyen. De virksomhetene som utelukkende drives online kan dra nytte av denne strategien. Det kreves et minimum av tid ved rehosting for å migrere data og utføre operasjoner. Metoden kan være kostbar, men utbyttet er verdt pengene og innsatsen.

Replattform

Replatform er litt forskjellig fra rehosting i sin funksjon. I motsetning til reposting, som fungerer med en «løft og skift»-tilnærming for å gjøre kjerneendringer i infrastruktur, lar denne plattformen deg ta med passende modifikasjoner til infrastrukturen for å passe skymiljøet. Mange programmerere og apputviklere bruker denne strategien i sine applikasjoner.

Pensjonere

Denne ideelle strategien er for å utelate unødvendige data og ressurser som applikasjoner. Det er en avgjørende oppgave og gjøres ofte i de innledende stadiene av migrasjonen for å prioritere overføring av nyttige applikasjoner. En applikasjon som ikke oppfyller skybetingelsene utelates fra IT-arenaen. På denne måten vil du utforske andre aktuelle applikasjoner med tanke på deres bruk med skymiljøet og selskapet.

Gjenkjøp

Gjenkjøp skjer når forholdene i det gamle systemet blir uhåndterlige. Det gamle systemet flyttes til en sky når det interne kundeforholdet ikke gir mye nytte. Det kan virke økonomisk og kostnadseffektivt, men det kommer med komplikasjoner. Ansatte og sluttbrukere må akklimatiseres godt med ressursene gjennom riktig opplæring.

Rearkitektur

En strategi for å bringe dataene og ressursene dine til skyen er ved å fullstendig gjenoppbygge systemet på skyen. Du vil bruke skytjenesten levert av en skyleverandør. Dette er en tidkrevende prosess, men det er en siste utvei når du konstaterer at dagens system ikke samsvarer med din bedrifts behov. Det er gunstig i det lange løp.

Skymigrering er en kompleks og risikabel prosess siden den kommer med datasikkerhetsutfordringer og kostnadsstyring. Et sikkert miljø må opprettholdes ved planlegging, ressurser og testing for skymigrering. Skymigrering gir langsiktige fordeler bare hvis riktig migreringsstrategi brukes på systemet og dataene dine. De ovennevnte strategiene er blant de fem mest vanlige tilnærmingene til skymigrering for å håndtere sikker og langvarig overføring av applikasjoner, data og ressurser.

Ovenfor er en informasjonsartikkel om 5 vanlige skymigrasjonsstrategier du bør kjenne til. Ta gjerne kontakt med oss ​​via kommentarfeltet, i tilfelle du har spørsmål angående instruksjonene vi delte ovenfor.